دستگاه لاغری + ۳max

دستگاه لاغری ۳Max CoolShaping

دستگاه لاغری Coolshaping2

دستگاه لاغری Lipozero

دستگاه لاغری و جوانسازی Comfort Line