۱۳

تیر

هایفوتراپی چیست؟

هایفو (HIFU) چیست؟ روش هایفوتراپی یکی از جدیدترین تکنولوژی های لیفت صورت و گردن (بدون جراحی) ارائه شده در سالهای اخیر است که فقط در یک جلسه (یک ساعته) راحت (بدون درد […]