با ما در تماس باشید

  شماره تماس

  شماره تماس دفتر مرکزی:

  • ۴۰۰۷ ۲۲۰۴ ۲۱ (۹۸+)
  • ۷_۴۰۶۱ ۲۶۲۹  (۹۸+)
  • ۶۱۱۵ ۲۹۵ ۹۱۲ ( ۹۸+ )

  شماره تماس دفتر غرب:

  • ۰۰۳۸ ۳۳۳۷ ۶۱ ( ۹۸+ )
  • ۳۳۱۲ ۳۳۳۷ ۶۱ ( ۹۸+ )
  • ۳۳۱۳ ۳۳۳۷ ۶۱ ( ۹۸+ )

  پست الکترونیکی

  • info@rahaara.com
  • gm@rahaara.com

  نشانی دفتر مرکزی

  تهران ، جردن (نلسون ماندلا) خیابان طاهری

   

  نشانی دفتر غرب :
  اهواز ، کیانپارس ، خیابان میهن شرقی