دستگاه RF فرکشنال و حرارتی Ten Hi

دستگاه پلاسما Plapen Dual