دستگاه RF فرکشنال و حرارتی Ten Hi

دستگاه لاغری 3max

دستگاه لاغری ۳Max CoolShaping

دستگاه هایفو ۱۰Thera

دستگاه هایفو One Thera